Tượng Phật Phổ Hiền là tượng của một vị Bồ Tát linh thiêng gần gũi với các môn đệ Phật giáo. Ngài và Bồ Tát Văn Thù chính là hai thị giả của đức Phật Thích Ca Mâu Ni.

Phổ Hiền Bồ tát là ai?

Tây phương Tam Thánh thì có Đức Phật A Di Đà ở cõi Tây Phương Cực Lạc với hai vị thị giả là Quán Thế Âm Bồ tát và Đại Thế Chí Bồ tát. Còn Phật Thích Ca Tam Tông thì có Phổ Hiền Bồ tát hầu bên trái Đức Phật và Văn Thù Sư Lợi Bồ tát hầu bên phải. Chúng ta cũng thấy tượng Phổ Hiền Bồ tát cưỡi voi trắng sáu ngà, hay tay chắp lại.

Phổ Hiền Bồ tát được xem là một trong tứ đại Bồ tát của Phật giáo (tứ đại Bồ tát là Bồ tát Quán Thế Âm, Bồ tát Văn Thù, Bồ tát Địa Tạng và Bồ tát Phổ Hiền). Ngài và Bồ tát Văn Thù là thị giả của Phật Thích Ca Mâu Ni. Bồ tát Văn Thù cưỡi sư tử đứng thị giả ở bên trái và Bồ tát Phổ Hiền cưỡi voi trắng đứng thị giả ở bên phải.

Phổ Hiền Bồ tát được xem là một trong tứ đại Bồ tát của Phật giáo.

Xem thêm »

Nếu như Bồ tát Văn Thù đại biểu cho trí, tuệ, chứng, nắm giữ trí tuệ và chứng đức của chư Phật. Bồ tát Phổ Hiền đại biểu cho lý, định, hạnh, nắm giữ lý đức, định đức và hạnh đức của chư Phật.

Phổ Hiền Bồ tát tượng trưng cho Lý, Ðịnh, Hành; cưỡi voi trắng 6 ngà, hầu bên tay phải của đức Như Lai. Voi trắng tượng trưng cho trí tuệ vượt chướng ngại, 6 ngà tượng trưng cho sự chiến thắng sáu căn (6 giác quan: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý).

Ý nghĩa khi thờ tượng Phật Phổ Hiền

Tượng Phổ Hiền Bồ Tát ngồi trên voi trắng sáu ngà có nghĩa là Ngài dùng đại hạnh hóa độ chúng sinh, đưa họ từ bờ mê đến bến giác. Con voi sáu ngà là tượng trưng cho Lục độ: Bố thí, Trì giới, Tinh tấn, Nhẫn nhục, Thiền định, Trí huệ. Ngài chèo thuyền Lục độ để cứu vớt chúng sinh đang chìm đắm trong bể khổ. 

Mặc dù bể khổ thì rộng lớn mênh mông còn chúng sinh thì vô lượng, nhưng Phật Phổ Hiền vẫn không ngại nhọc nhằn tiếp tục cứu vớt chúng sanh kiếp này sang kiếp khác. Với chiếc chèo bố thí, cánh buồm tinh tấn, mục tiêu thiền định, tay lái trí tuệ, Ngài luôn luôn kiên nhẫn tiến tới mà chẳng ngại sóng gió để cứu giúp chúng sinh.

Tượng Phổ Hiền Bồ Tát ngồi trên voi trắng sáu ngà có nghĩa là Ngài dùng đại hạnh hóa độ chúng sinh.

Thỉnh tượng Phật Phổ Hiền về thờ cúng

Khi đã xác định muốn thỉnh tượng Phật Phổ Hiền Bồ Tát về để thờ cúng thì quý khách nên chọn một cơ sở chế tác tượng Phật uy tín để có thể thỉnh được một pho tượng đẹp, thể hiện được đúng thần thái của Đức Phật Phổ Hiền. 

Lưu ý, khi thờ tượng Phật Phổ Hiền gia chủ phải thành tâm và phải giữ gìn Ngũ giới, đặc biệt là không sát sinh tại gia. Giữ gìn thân - khẩu - ý trong sạch, tham thiền, niệm Phật, lạy sám hối, làm lành lánh dữ,...

Đồ Thờ Nguyễn Nhật là đơn vị đi đầu trong lĩnh vực đồ thờ cúng, đặc biệt là các sản phẩm tượng Phật của chúng tôi luôn được khách hàng đánh giá cao về sự tinh tế và chuẩn mực nhất,...Quý khách muốn đặt tượng Phật Phổ Hiền về thờ cúng tại gia hoặc tại chùa, đình,...thì hãy gọi ngay cho chúng tôi qua hotline 0976 977 768 để được tư vấn.

Thu gọn